Πνευμονική λοίμωξη από μη φυματικά μυκοβακτηρίδια και πνευμονικές συνοσηρότητες  

Πνευμονική λοίμωξη από μη φυματικά μυκοβακτηρίδια και πνευμονικές συνοσηρότητες 

ΛΟΥΚΕΡΗ Αγγελική
Επιμελήτρια Β΄Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας,Αντιφυματικό Τμήμα-Μονάδα Ανθεκτικής Φυματίωσης ΓΝΘΑ ¨Η Σωτηρία¨,Αθήνα