Πνευμονική ίνωση και COVID-19 τι στοιχεία έχουμε Γ#Π 01!! Γ#Π 13!!

Πνευμονική ίνωση και COVID-19 τι στοιχεία έχουμε

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Βασίλειος Αν Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Υπολογιστικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ Διευθυντής ΜΕΘ ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Βασίλειος Αν Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Υπολογιστικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ Διευθυντής ΜΕΘ ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης