Πνευμονίτιδα από υπερευαισθησία ignotum per ignotius Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 13!! Γ#Π 25!! Γ#Π 17!!

Πνευονίτιδα από υπερευαισθησία ignotum per ignotius

ΜΠΟΥΡΟΣ Δημοσθένης MD PhD FERS FAPSR FCCP Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
ΜΠΟΥΡΟΣ Δημοσθένης MD PhD FERS FAPSR FCCPΟμότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑΙατρικό Κέντρο Αθηνών PROF. DEMOSTHENES BOUROS MD PhD FERS FAPSR FCCPMEDICAL SCHOOL NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ATHENS MEDICAL CENTER