Πλευριτική Συλλογή – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Πλευριτική Συλλογή – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ηλίας
Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη