Πλεονεκτήματα  και Προκλήσεις Γηριατρικής Αξιολόγησης στον ηλικιωμένο ασθενή με καρκίνο.  Advantages and challenges of geriatric assessment in cancer 

Πλεονεκτήματα  και Προκλήσεις Γηριατρικής Αξιολόγησης στον ηλικιωμένο ασθενή με καρκίνο.  Advantages and challenges of geriatric assessment in cancer 

ΚΟΤΣΑΝΗ Μαρίνα, Marina Kotsani,
MD, MSc, PhD,Παθολόγος-Γηρίατρος,Κέντρο Πρόληψης και Υγιούς Γήρανσης Agirc-Arrco PACA, Νίκαια, Γαλλία,Οίκος Ευγηρίας Βίλλα HELIOS, Όμιλος Senectis, Νίκαια, Γαλλία,Ειδική Γραμματέας, Υπεύθυνη Επιστημονικών Ομάδων Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας Γήρανσης, Αθήνα