Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Κερκιδικής Προσπέλασης. Αιμόσταση και Σημασία της Γνώσης και της Σωστής Εφαρμογής μετά από Στεφανιογραφία Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Κερκιδικής Προσπέλασης. Αιμόσταση και Σημασία της Γνώσης και της Σωστής Εφαρμογής μετά από Στεφανιογραφία

ΚΟΥΡΤΗΣ Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος PhDc καρδιολογικής κλινικής “Κωνσταντοπούλειου” Γενικού νοσοκομείου Νέας Ιωνίας “Αγία Όλγα” Ᾱττικἠς ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ .Ιωάννης Επιμελητής Β Γενικής Ιατρικής 2ης Υ.Π.Ε. Περιφερειακού ιατρείου Ιαλυσού-Ρόδου
ΚΟΥΡΤΗΣ Κωνσταντίνος Ειδικευόμενος PhDc καρδιολογικής κλινικής “Κωνσταντοπούλειου” Γενικού νοσοκομείου Νέας Ιωνίας “Αγία Όλγα” Ᾱττικἠς ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ .Ιωάννης Επιμελητής Β Γενικής Ιατρικής 2ης Υ.Π.Ε. Περιφερειακού ιατρείου Ιαλυσού-Ρόδου