ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Ν#Η Γ#Π 07!! Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΟΥ Νίκη MSc PhDc Προϊσταμένη Νεφρολογικής Κλινικής Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης Π.Γ.Ν. Λάρισας
MSc PhD υποφηφια Διδάκτωρ πανεπιστημίου Προϊσταμένη Νεφρολογικής Κλινικής Μονάδων Εξωνεφρικής Κάθαρσης Π.Γ.Ν. Λάρισας