Περιφερική αγγειοπάθεια. Διαγνωστική, απεικονιστική προσπέλαση

Περιφερική αγγειοπάθεια. Διαγνωστική, απεικονιστική προσπέλαση

ΛΕΠΟΥΡΑΣ Αντώνιος
Παθολόγος-Διαβητολόγος ,Παθολογική -Διαβητολογική κλινική, Διαβητολογικό κέντρο, νοσοκομείο METROPOLITAN GENERAL, Αθήνα