Περιστατικά νέων ασθενών με παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα χωρίς συμπτώματα και κλινικά ευρήματα: Τι θα συμβουλεύαμε τον κλινικό καρδιολόγο;

Περιστατικά νέων ασθενών με παθολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα χωρίς συμπτώματα και κλινικά ευρήματα: Τι θα συμβουλεύαμε τον κλινικό καρδιολόγο;

ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ Δημήτριος
MD, MRCP (UK) ,Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος Καρδιολογικό Ρυθμολογικό Κέντρο,ΙΑΣΩ Γενική Κλινική