Περιεδρικά συρίγγια  …and beyond 

Περιεδρικά συρίγγια  …and beyond 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος
Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη