Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Μικτές Βλαβες Shunt Perioperative management in patients with mixed shunt lesions Γ#Π 02!! Γ#Π 17!! Γ#Π 26!! Γ#Π 01!! Γ#Π 13!! Γ#Π 17!! Γ#Π 26!!

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Μικτές Βλαβες Shunt Perioperative management in patients with mixed shunt lesions

ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗ Ευαγγελία, E. Grisbolaki
Cardiothoracic surgeon Adult Intensive Care Unit ,Mitera Hospital Athens Greece