Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων  του Δήμου Χαλκιδέων 

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων  του Δήμου Χαλκιδέων 

ΣΙΜΙΤΖΗΣ Αθανάσιος
MD, MSc, Ειδικός Ιατρός Εργασίας,MD, MS