ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Γ#Π 09!! Γ#Π 15!! Γ#Π 10!! Γ#Π 18!!

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Γεώργιος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ Μονάδα Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο Αθήνα
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος καθηγητής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ. Μονάδα Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ Νοσοκομείο Αθήνα