Παχυσαρκία – Περιβάλλον- Κακοήθειες  

Παχυσαρκία – Περιβάλλον- Κακοήθειες  

ΤΣΑΤΣΟΣ Αναστάσιος
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος,Διευθυντής ΕΣΥ – ΚΥ Καλλιθέας, Τ.Ι. Ν. Σμύρνης,Αθήνα, Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας