Παχυσαρκία με ή χωρίς σύνδρομο Απνοιών στον Υπνο 

Παχυσαρκία με ή χωρίς σύνδρομο Απνοιών στον Υπνο

ΣΙΩΠΗ Δήμητρα
Πνευμονολόγος,Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ,νοσοκομείο “Παπανικολάου” ,Θεσσαλονίκη