Παχυσαρκία  και Χρόνια Νεφρική Νόσος

Παχυσαρκία  και Χρόνια Νεφρική Νόσος

ΑΣΚΗΤΗ Βαρβάρα
Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Νεφρολογικό,Γ.Ν.Παίδων Αθηνών Π.&Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ