ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Διάφορα PFO ( ανοικτό ωοειδές τρήμα) προκαλούντα πολλαπλά έμβολα σε παιδί Miscellaneous PFO with multiple emboli in a child Γ#Π 17!! Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Διάφορα PFO ( ανοικτό ωοειδές τρήμα) προκαλούντα πολλαπλά έμβολα σε παιδί Miscellaneous PFO with multiple emboli in a child

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία
MD PhD, Dir. Ped. Cardiology Clinic Agia Sophia Children’s Hospital, Athena,GREECE