ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ περίπτωση#4  &περίπτωση#5   

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ περίπτωση#4  &περίπτωση#5

ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗ Μαρία
ειδικευόμενη Νεφρολογίας,Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,Θεσσαλονίκη