Παρουσίαση περιστατικών από το  Δερματοχειρουργικό Τμήμα  ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ   ,

Παρουσίαση περιστατικών από το  Δερματοχειρουργικό Τμήμα  ΤΖΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ Ελευθερία
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος ,Επιμελήτρια Β’ Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά