Παρουσίαση παραπομπής περιστατικών με νευρογενείς διαταραχές ούρησης για περαιτέρω ουροδυναμικές μελέτες 

Παρουσίαση παραπομπής περιστατικών με νευρογενείς διαταραχές ούρησης για περαιτέρω ουροδυναμικές μελέτες

ΤΣΙΑΜΑΣΦΙΡΟΥ Δαμιανή
Επιμελήτρια Β’, Β’ κλινική Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, EKA, Αθήνα