Παρουσίαση Κλινικών Περιστατικών Διάγνωσης των Διαταραχών  Γλυκαιμίας  ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗΣ 

Παρουσίαση Κλινικών Περιστατικών Διάγνωσης των Διαταραχών  Γλυκαιμίας  ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ Ευθυμία
Παθολόγος –Διαβητολόγος, MSc στο ΣΔ .Ηράκλειο Κρήτης