Παροξυσμικη νυχτερινη αιμοσφαιρινουρια -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  

Παροξυσμικη νυχτερινη αιμοσφαιρινουρια -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΔΙΤΣΑ Μαρία
Προϊσταμένη Διευθύντρια ΕΣΥ Αιματολογικού Εργαστηρίου,ΑΝ Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη