Παρηγορική φροντίδα. Τι έχει σημασία όταν το τέλος πλησιάζει  

Παρηγορική φροντίδα. Τι έχει σημασία όταν το τέλος πλησιάζει

ΑΝΙΣΟΓΛΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Γεωργία
τ. Συντ. Διευθύντρια ΜΕΘ και Ι. Πόνου ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ,Εθελοντικά Υπεύθυνη Ι. Πόνου Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ