Παρηγορική φροντίδα στη ΜΕΘ Γ#Π 15!! Ν#Η Γ#Σ Κ#Σ

Παρηγορική φροντίδα στη ΜΕΘ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ειρήνη
Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος ,Επιμελήτρια Α’ ΜΕΘ-Ιατρείου Πόνου ΑΝ Θεαγένειο , Θεσσαλονίκη