Παρηγορητική Φροντίδα. Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική στην Τελευταία Νοσηλεία. Κ#Σ Γ#Π 15!! Ψ#Α Γ#Π 08!! Ν#Η

Παρηγορητική Φροντίδα. Συμβουλευτική-Διασυνδετική Ψυχιατρική στην Τελε

ΠΟΡΦΥΡΗ Γεωργία-Νεκταρία
Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής , Ιατρείο Ψυχο-Ογκολογίας, A’ Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ Παπαγεωργίου ,Θεσσαλονίκη