Παρενέργειες της ορμονοθεραπείας σε άνδρες Γ#Π Κ#Σ 15!! Γ#Π 06!!

Παρενέργειες της ορμονοθεραπείας σε άνδρες

ΤΖΑΜΑΚΟΥ Ελευθερία MSc PhD Υπεύθυνη Ογκολογικής Κλινικής Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων
MSc PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Υπεύθυνη Ογκολογικής Κλινικής Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων