Παρεμβάσεις EMDR για το ψυχικό τραύμα σε σχολικό πλαίσιο 

Παρεμβάσεις EMDR για το ψυχικό τραύμα σε σχολικό πλαίσιο 

ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ Γεώργιος
Τμήμα Λογοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, EMDR-Hellas, www.emdr-hellas.gr ,«Δημητρούκειο» Ειδικό Δημοτικό Μεσολογγίου