Παρελθόν, παρόν και μέλλον στον Ουρολογικό καρκίνο

Παρελθόν, παρόν και μέλλον στον Ουρολογικό καρκίνο

ΘΑΝΟΣ Αναστάσιος
FEBU,Ουρολόγος, Συντ. Δ/ντής Υγείας Μέλαθρον, ΤΥΠΕΤ,τεως Συντονιστής Διευθυντής στην Ουρολογική Κλινική του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας».