Παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή Εμφύτευση μόνιμου καταγραφέα βηματοδότη ή τίποτα Ε#Α Γ#Π Ο2!! Γ#Π 15!!

Παρασυμπαθητικοτονική συγκοπή Εμφύτευση μόνιμου καταγραφέα βηματοδότη ή τίποτα

ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος Καρδιολόγος Αρρυθμιολόγος Προϊστάμενος Αρρυθμιολογικού Εργαστηρίου 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθήνα
Καρδιολόγος Αρρυθμιολόγος Προϊστάμενος Αρρυθμιολογικού Εργαστηρίου 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας Αθήνα