Παραπομπή από τον παιδίατρο στον παιδοενδοκρινολόγο 

Παραπομπή από τον παιδίατρο στον παιδοενδοκρινολόγο

ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ Ειρήνη
Παιδίατρος MD, PHD ,Eπιστημονικός Συνεργάτης, Ενδοκρινολογικό Τμήμα Αύξησης και Ανάπτυξης, Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα Αθήνα Μέλος ΔΣ ΕΕΠΕΠ