Παρακολούθηση & Πρόγνωση Συγγενών Διαταραχών Ουροποιητικού Συστήματος

Παρακολούθηση & Πρόγνωση Συγγενών Διαταραχών Ουροποιητικού Συστήματος

ΑΣΚΗΤΗ Βαρβάρα
Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Τμήμα Νεφρολογικό,Γ.Ν.Παίδων Αθηνών Π.&Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ