Παρακολούθηση και Διαχείριση Στενωσης Οισοφάγου  στα Παιδιά   

Παρακολούθηση και Διαχείριση Στενωσης Οισοφάγου  στα Παιδιά   

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
MD, PhD,Διευθυντής Α’ & Β’ Χειρουργικού Τμήματος ,Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία»,Αθήνα