Παρακολούθηση ασθενών με κορoνοϊό μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο Γ#Π 13!! Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Ν#Η

Παρακολούθηση ασθενών με κορoνοϊό μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο

ΜΠΟΥΤΛΑΣ Στυλιανός Επικουρικός Επιμελητής Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΜΠΟΥΤΛΑΣ Στυλιανός Πνευμονολόγος Επικουρικός Επιμελητής Πνευμονολογική Κλινική Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας