Παρακολούθηση ασθενών μετά από ριζική αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς και μεταστατικής νόσου 

Παρακολούθηση ασθενών μετά από ριζική αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς και μεταστατικής νόσου 

ΒΑΔΑΡΛΗΣ Ανδρέας
MD, MSc, PhD(c),Ειδ. Γαστρεντερολογίας ΓΝΘ «Γ.Ν.Θ Παπανικολάου»,Επιστ. Συνεργάτης Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική ΑΠΘ