Παραδοσιακοί και σύγχρονοι προτεινόμενοι βιοδείκτες και scores για το ΗΚΚ  Γ#Π Ο3!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

Παραδοσιακοί και σύγχρονοι προτεινόμενοι βιοδείκτες και scores για το ΗΚΚ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δημήτριος
MD, PhD,Παθολόγος-Ηπατολόγος,Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ,Πανεπιστημιακή Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝ ΛΑΪΚΟ, Αθήνα