Παρέμβαση της Αιμοδοσίας στην αντιμετώπιση της Αυτοάνοσης Αιμολυτικής Αναιμίας 

Παρέμβαση της Αιμοδοσίας στην αντιμετώπιση της Αυτοάνοσης Αιμολυτικής Αναιμίας

ΠΛΩΤΑ Μαρία
Βιοπαθολόγος, Επιμελήτρια Β , Ν. Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Άγιος Ανδρέας, Πάτρα