Παράδοξη ψωρίαση από ανοσοτροποποιητικά φάρμακα 

Παράδοξη ψωρίαση από ανοσοτροποποιητικά φάρμακα

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γρηγόριος
Ρευματολόγος, Αναπλ. Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη