Παράγοντες που παρεμβαίνουν στην αναντιστοιχία ανατομικής στένωσης λειτουργικής ισχαιμίας Γ#Π 02!! Γ#Π 26!!

Παράγοντες που παρεμβαίνουν στην αναντιστοιχία ανατομικής στένωσης λειτουργικής ισχαιμίας

ΣΤΡΑΤΟΣ Κωνσταντίνος MD PhD FESC MEAPCI Διευθυντής Α΄ Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ Όμιλος Υγεία Αθήνα
ΣΤΡΑΤΟΣ Κωνσταντίνος MD PhD FESC MEAPCI Διευθυντής Α΄ Καρδιολογική Κλινική ΝοσοκομείοΜΗΤΕΡΑ Όμιλος Υγεία Αθήνα