Παράγοντες Κινδύνου Αυτοκτονίας σε ασθενείς με Καρκίνο Risk factors of suicidal mortality in patients with cancer

Παράγοντες Κινδύνου Αυτοκτονίας σε ασθενείς με Καρκίνο Risk factors of suicidal mortality in patients with cancer

ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γρηγόριος, Gregorios Karakatsoulis,
Ψυχίατρος – Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ.,Γ’ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» ,Θεσσαλονίκη