Πανδημία Covid-19 και Χρονίως Πάσχοντες Ασθενείς Ο Ρόλος tης Ανακουφιστικής kαι Υποστηρικτικής Φροντίδας Γ#Π 13!! Γ#Σ Κ#Σ Ν#Η

Πανδημία Covid-19 και Χρονίως Πάσχοντες Ασθενείς Ο Ρόλος tης Ανακουφιστικής kαι Υποστηρικτικής Φροντίδας

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία MD Msc Επιμελήτρια Γενικής-Οικογενειακης Ιατρικής ΚΥ Γκούρας
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία MD Msc Επιμελήτρια Γενικής-Οικογενειακης Ιατρικής ΚΥ Γκούρας Κορινθίας