Πανδημία Covid-19: Εξελίξεις στις Περιφέρειες και τα Νοσοκομεία αναφορικά με τους Υγειονομικούς Ελέγχους στα Τρόφιμα και το Περιβάλλον COVID-19 ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Πανδημία Covid-19: Εξελίξεις στις Περιφέρειες και τα Νοσοκομεία αναφορικά με τους Υγειονομικούς Ελέγχους στα Τρόφιμα και το Περιβάλλον COVID-19 ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος,
Επόπτης Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγος ΤΕ, , MABM, MSc ,Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» Ν.Π.Δ.Δ. – Υγειονομική Μονάδα «Σισμανόγλειο» Αθήνα Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας