Παλαιά-νέα αντιβιοτικά έναντι CRGN, νεώτερα δεδομένα Γ#Π 10!! Γ#Π 15!! Γ#Π 13!!

Παλαιά-νέα αντιβιοτικά έναντι CRGN, νεώτερα δεδομένα

ΜΑΣΣΑ Ελένη
Επιμελήτρια Α’ΜΕΘ Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη