Παιδική ακμή- Νεώτερες απόψεις για την παθογένεια της ακμής Δ#Α 11!! Π#Ε Γ#Π 17!!

Παιδική ακμή- Νεώτερες απόψεις για την παθογένεια της ακμής

ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗ Ελίνα MD MSc Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Α’ Πανκη Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων Νοσοκομείο. Α. Συγγρός Αθήνα
MD MSc Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδίσιων Νοσημάτων Νοσοκομείο. Α. ΣυγγρόςΑθήνα