ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Κυριάκος
MD PhD, Χεορουργός Παίδων, Επιμελητής Ά Ιατρός ΕΚΑΒ, Θεσσαλονίκη