Παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη στο Σχολείο Ν#Η Γ#Π 09!! Π#Ε

Παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη στο Σχολείο

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Λαμπρινή Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκη ΗΛΙΑΔΗΣ Χρήστος Νοσηλευτής ΤΕ MSC Ιδιωτικό Θεραπευτήριο Θεσσαλονίκη
ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Λαμπρινή Διδάκτωρ πανεπιστημίου ΕΚΠΑ Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής ΔΙΠΑΕ Διεθνές Πανεπιστημίο της Ελλάδος Τμήμα Νοσηλευτικής Θεσσαλονίκη ΗΛΙΑΔΗΣ Χρήστος Νοσηλευτής ΤΕ MSC Ιδιωτικό Θεραπευτήριο Θεσσαλονίκη