ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Diagnosis of conventional acinar adenocarcinoma  of the prostate. The small gland pattern

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Diagnosis of conventional acinar adenocarcinoma  of the prostate. The small gland pattern

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα