ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα