ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Περιστατικά Καρκίνου  Πνεύμονος

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Περιστατικά Καρκίνου  Πνεύμονος

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα