ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Μακροσκοπικές-απεικονιστικές  αλλοιώσεις μαστού

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Μακροσκοπικές-απεικονιστικές  αλλοιώσεις μαστού

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα