ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Κλινικοπαθολογοανατομικό  φροντιστήριο  Γεννητικό σύστημα του άρρενος

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Κλινικοπαθολογοανατομικό  φροντιστήριο  Γεννητικό σύστημα του άρρενος

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα